Zawias do klap Markant 11 niklowany

40242

Zawias do klap Markant 11 niklowany

  • Oddzielny montaż zawiasu w klapie i wieńcu
  • Ustawienie klapy poprzez regulację wysokości, głębokości oraz regulację boczną
  • Identyczne nawiercenie w wieńcu i w klapie
  • Frezowanie w płycie zakryte przez kołnierz zawiasu
  • W stanie otwartym klapa i wieniec leżą w jednej płaszczyźnie
  • Zastosowanie tylko z rozwórkami do klap
  • Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

26,92 zł brutto